top of page

  דן והשואה - מסירת עדות של דן הדני בספרייה הלאמית

מראיין חזי עמיאור אוצר הספרייה    20240505

סרט בבימוי גיל הדני

   התערוכה הבינלאומית - לונקה

צילם אותי שבתאי טל, צלם עיתונות ישראלי. תמונה זו היא אחת התצלומים הרבים שמשתתפים כעת בפרויקט לונקה. בתור ניצול השואה.

חיי, אחרי השואה עד העליה

סרט בבימוי גיל הדני

bottom of page