top of page

  דן והשואה - מסירת עדות של דן הדני 

מסך 2         סרט    בימוי גיל הדני          הוצג בסינמטק בתל אביב

סרט בבימוי גיל הדני


   ארכיון יד ושם

   

 
מסך 2 - 2

   התערוכה הבינלאומית - לונקה

צילם אותי שבתאי טל, צלם עיתונות ישראלי. תמונה זו היא אחת התצלומים הרבים שמשתתפים כעת בפרויקט לונקה. בתור ניצול השואה.

חיי, אחרי השואה עד העליה

סרט בבימוי גיל הדני

bottom of page