top of page

הערכה בצד הערות לארכיון יד ושם 

 

צר לי שאני מביא הערות על המוסד יד ושם. הערכה שלי, היא רבה מאוד.  אולם ההערות שלי  נוגעות לשיטת השימוש באינפורמציה הטמונה במידע הרב, הנמצא בא.

מפריע לי - הגישה למידע מסורבל ומפוצל. המידע מוכנס לתוך ארכיונים שונים, שאין קשר ביניהם. חייבים לחפש חומר בכל ארכיון בנפרד. המידע מפוזר באוספים, מסמכים, עדויות, צילומים ולעוד כמה.

מפריע לי - מסרתי עדות על השואה, אישית מראות עיני. צוות של יד שם לקח ממני עדות בשני ימי עבודה, בתאריכים 25/6/2019 וב- 3/7/2019. היום ,תחילת שנה 2023, זה אומר,  עברו כבר כ-4 שנים. לא, אין  עדיין  זכר לכך. לא מצאתי בארכיונים כל מידע על  העדות שלי וגם לא שמעתי מהם יותר. 


אני מעלה כאן רעיון. אולי אפשר להשתמש בו לטובת המרואיין.  צוות שחוזר מקבלת עדות ,  יקדיש מיד כ- 10 דקות ויפיץ באתר, מידע מינימאלי  ועל די כך, ליידע את   הציבור הרחב על הריאיון. ציפיתי לראות את העדות  שמסרתי  מתפרסמת עוד בחיי. 


יום אחד, בעת חיפושי באינטרנט, אחרי דברים שונים ולא על השואה, עליתי על מחקר על פשעי השלטון הנאצי, בו גילוי שיטות חיסול של היהודים ובמקרה דנן היהודים,  שגורשו מגטו לודז'. הגרמנים מצאו  פתרון  בשליחת היהודים לעבדות בכפיה, בתעשייה המלחמתית של גרמניה הנאצית.  גרמניה הייתה בבעיה מתמדת עקב חוסר חמור בעובדים מקצועיים, עקב גיוס של הגברים לצבא, להילחם במלחמה העולם השנייה.


באינטרנט מצאתי מחקר מדויק להפליא. אורכו, 24 עמודים, המתאר את סלקציה מיוחדת, של יהודי לודז' בהגיעם בסוף אוגוסט 1944 לאושוויץ- בירקנאו. הם עוברים סלקציה מיוחדת  לבחירת עובדים לעבוד בכפיה בחברת "ביסינג" שיצרו טנקים ה-"טייגר" המפורסמים. היות ואני הייתי שם, היה לי מאוד מעניין לקרוא מחקר של הצד הגרמני. אושוויץ, אוגוסט 1944. אנשי ה-סס ביצעו סלקציה מתוך משלוח שרק הגיע מלודז'. בחרו כ-1200 גברים, לעבודה בכפיה, בחברת "ביסינג" שיצרו בתקופה זו, טנקים גרמניים מפורסמים ה"טייגר". בימי שלום,  המפעלים של חברה, יצרו מכוניות ומשאיות.


הקבוצה שנבחרה, חולקה לשלושה משלוחים. אני,  הייתי  בקבוצה האחרונה. תחילה, המשלוח הגיע למחנה  הריכוז של המפעל שהיה  בבראונשווייג.  כאן היינו בערך 10 ימים עד שנשלחנו  למפעלים שבסביבה. הקבוצות  הועברו למפעלים  בהפרשים של חודש ימים. המשלוח הבא, נשלח רק לאחר פינוי מקום העבודה, בגלל מוות הקורבנות. המוות נגרם בגלל הרעב תמידי ומחלות. שתי פרוסות לחם ומרק דלוח לא הספיק להחזיק חיי אדם. אני נשארתי בבירקנאו בערך שלושה חודשים. נשלחתי רק במשלוח השלישי - האחרון.


אני נרגש, כי זו פעם ראשונה מצאתי סיפור של הצד הגרמני. מחקר, המביא במדויק, את העבודות הכפייה, בו אני השתתפתי בעצמי בחלק מימי השואה.

להלן הלינק:  -     https://www.yadvashem.org/odot pdf/Microsoft%20Word%20-%2044848.pdf
 

אגף - המחקר נמצא ב- יד ושם. לא קיבלתי אותו מהם.
האמת, בטוחני  שליד ושם יש סיבה מוצדקת לפעול לפי שיטתה. אבל לי אישית זה מפריע. הייתי מעדיף להקליק מילת מפתח ולקבל את כל חומר מכל המקומות בהקשה אחת. צוות שלקח עדות ממני כנראה לא ידע על האתר.                                                     20230318

bottom of page