top of page

אחותי סבינה 

WhatsApp Image 2023-02-12 at 08.48.12.jpeg

 צילום זה צולם בהסתר במשמרת לילה, בבית חרושת למגפי קש, שיוצרו עבור חיילים גרמנים, שנלחמו ברוסיה הסובייטית, בחורף המושלג, בשנת 1944.

במרכז הצילום רואים בחלוק לבן, רופא/סניטר ולידו מימין מנהל משמרת לילה. לידו יושב אני דן, שהייתי סגנו. למטה ממני, יושבת אחותי סבינה זלוצבסקה, המחזיקה צילום של חיים רומקובסקי, ראש הגטו, - לודז'.  בין העובדות היו גם עובדות יהודיות  שגורשו  מהולנד עקב חיסול קהילות יהודי הולנד.

bottom of page