top of page
  • Writer's picturedanhadani

גטו לודז, העיר שהגרמנים קראו ליצמנסטשדט

עבודות שביצעתי בגטו

כמפעיל מרכזית טלפון.

בגטו כולם היו חייבים לעבוד. ממשפחתי, אני הייתי הראשון שמצאתי עבודה. כתבתי מכתב להנהלת הגטו, שמנהל שלו היה חיים רומקובסקי, ראש הגטו. הצעתי את עצמי לעבודה. התקבלתי לעבוד כטלפן במרכזית הטלפון, של בית חרושת לתפירת מדים עבור הצבא הגרמני. במפעל עבדו כ-600 חייטים.


פקיד משמרת לילה, כאן עבדתי בבית חרושת למגפי קש. במפעל זה עבדו כ-600 נשים בקליעת קש. קבוצת נשים אחרת תפרו בתפירה מיחדת את צמות הקש - למגפיים. המגפיים שימשו את חיילי הגרמנים שנלחמו בחזית הרוסית הקרה. תפקידי היה לנהל רישום מדויק, של התוצרת שנשים יצרו. המשכורת שולמה להן לפי הרישום שלי.


כפועל עזר במאפיית לחם

כפרס, קיבלתי לעבוד שבוע במאפיה, בה אופים לחם, לחלוקה השבועית, עבור תושבי הגטו. הציבור קיבל כיכר לחם אחד לאדם לשבוע, במשקל של שני קילו. זה הספיק פרוסת לחם בבוקר ופרוסת לחם לערב. אבל, בעבודה במאפיה, יכולתי לאכול לחם לשובע, כמה שרציתי.

עבדתי בקופה של משרד האוצר של הגטו

במשך ימים רבים, יצרתי חבילות כסף של 100 שטרות כסף של הגטו, שהתקבל בחנויות עבור מזון שנמכר לתושבים, פעם בשבוע תמורת תלושים.


עבדתי במשרד לתחזוקת הגיטו.

מדובר בשטח של הגטו שהיה רחב ידיים. צריך היה לטפל בשטח הכבישים והמדרכות של הגטו. אני עבדתי במשרד, בניהול ובדיקה. היו צוותים שעבדו ברחובות ופתרו את הבעיות שנוצרו מידי יום.


בגטו, לא ידענו על קיום מחנות הריכוז וההשמדה. גם לא רצינו לדעת. היו רינונים, היו בירבורים. שום דבר לא היה מבוסס. הגטו היה סגור הרמטית. זה התחיל להיות מוחשי מאות, כאשר שמענו וראינו את המשאית הרצח, מסתובבת בתוך הגטו וחוטפת עוברי אורח. השיטה שלהם הייתה פשוטה. שנים, שלושה חיילי SS יורדים ממשאית. חוטפים כמה הולכי הרחוב. לרוב, חטפו אנשים מבוגרים יותר. הכניסו אותם לתוך המשאית. תוך כמה שניות נעלמים. כאשר המשאית התמלאה ב-4-5 יהודים. חברו צינור הפליטה של מנוע הדיזל ובכך הזרימו גז הפליטה של המנוע, לתוך תא האטום שבמשאית בה ישבו היהודים שנתפסו. לפעמים יכולנו לראות או לשמוע מהשכנים סיפורים על תפיסת האנשים שראו את מראות התפיסה. את ההמתה עצמה, את התהליך עצמו של החניקה שהתבצע בעזרת צינור הפליטה של המשאית דיזל, לא יכולנו לראות כי זה עשו בעת הנסיעה.


חובלת לחם ממאפיה אל החנויות לחלוקת הלחם השבועית, של כיכר לחם אחד -  לאדם.
חובלת לחם ממאפיה אל החנויות לחלוקת הלחם השבועית, של כיכר לחם אחד - לאדם.


הגסטפו השתמשו במשאיות דיזל, לרצח יהודים. צינור הפליטה של מנוע הדיזל, הובר  אל תוך תא אטום של המשאית, שלתוכה הוכנסו הקורבנות בכוח. אחרי נסיעה של רבע שעה, הקורבנות נחנקו מהגז הנפלט של המנוע.
הגסטפו השתמשו במשאיות דיזל, לרצח יהודים. צינור הפליטה של מנוע הדיזל, הובר אל תוך תא אטום של המשאית, שלתוכה הוכנסו הקורבנות בכוח. אחרי נסיעה של רבע שעה, הקורבנות נחנקו מהגז הנפלט של המנוע.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

התחלנו לצועד בשעות הערב, לעבר פסי הרכבת. כאן חיכתה לנו רכבת משא אולם הכניסו לכל קרון 50-60 איש בלבד. בתוך הקרון ישב חייל גרמני מבגור מוורמכט. הוא לא הפחיד אותנו. כשעלינו לקרון הרכבת, כל אחד התמקם ברו

באחד המעברים, הגענו למחנה ריכוז ברוונסבריק, המחנה היה מעורב. היו שם אסירים מרוסיה, אוקראינים וגם פולנים. התחברתי עם קבצה מעורבת של פולניים ורוסיים. הם חשבו אותי לאחד מהם. לא חשבו אותי ליהודי. כעבור כ

אחרי הצעדה המפרכת, הגענו סוף סוף למחנה בווטנשטאדט. במחנה זה היינו רק כמה ימים. חשבנו שכנרה החזית מתקרבת אלינו והגרמנים ניסו להסתיר את הפשעים שבצעו במחנות הריכוז. זה היה מחנה גדול שבו היו גם אסירים לא

bottom of page