top of page

עברנו למחנה אורנינבורג

 

אני חושב שזה היה כאן במחנה באורנינבורג. באחד הימים בעת חלוקת מרק דלוח לארוחת הצהריים, ראינו פתאום מטוסים אמריקניים באוויר, מפציצים בפצצות זרחן, את המחנה שלנו. הפצצות היו קטנות, משקלם כ-5 קג.  בכל מקום עליו נפלו, הפצצות הבעירו את השטח. כמה אנשים לא שמו לב להפצצות. הרעב היה יותר חזק. חלוקת המרק אומנם הופסקה ומחלקי המרק מצאו מחסה. אולם אלה שעמדו בתור לקבלת המרק, התנפלו על חבית המרק. היו גם כאלה שגירדו שאריות המרק, מדפנות החבית. 

 

זכור לי  שבמעבר המחנה אחד   למשנהו, נסענו ברכבת המשא שהיה הקרונות היו ללא גג. לפתע, ראינו בשמיים, שני מטוסי דקוטה, משאירים שובל לבן, בזנב,  מטוסים אלה סימנו בשמיים מעגל לבן מסביב לשטח גדול מאופק לאופק.

 

כעבור דקות ספורות התחלנו לשמוע רעש מנועים חזק, שהתחזק מרגע לרגע. לפתע  ראינו איך מאות מטוסים נכנסים לתוך העיגול המסומן בעשן הלבן והתחילו להטיל פצצות כבדות. הרכבת שלנו הותקפה גם כן, אבל רק במכונות הירייה של מטוסים קלים. אני זוכר, שבקצה השני, מעל ראשיהם של העצורים היושבים בקרון, היו פגיעות של כדורים. למזלם, הכדורים פגעו מעל לראשם של היושבים.

 

בשלושת מחנות הריכוז, וואטנשאדט, אורנינבורג וברוונסבריק היינו בכל אחד בין שבוע לשבועיים. חשבנו שמעבירים אותנו ממחנה אחד למשנהו בגלל התקדמות צוואות השחרור. עד שהגענו למחנה אחרון, רוונסבריק, בו התרחש אירוע מן הסרטים. 

bottom of page